Daan van Loenhout
Stuur pagina door
Fout
  • JFTP::login: Unable to login
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode
  • JFTP::write: Unable to use passive mode

Disclaimer

Alles op deze website (www.daanvanloenhout.nl) zoals fotomateriaal, teksten, logo's en beelden zijn het eigendom van beeldend kunstenaar Daan van Loenhout.

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, print, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet of op enige andere wijze, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van beeldend kunstenaar Daan van Loenhout.

Raadpleeg voor algemene en specifieke vragen rond het auteursrecht stichting Pictoright. Zie www.pictoright.nl.

De inhoud van deze website is bestemd voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Voor elk ander gebruik is vooraf toestemming vereist van beeldend kunstenaar Daan van Loenhout.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site, is het toch mogelijk dat bepaalde informatie onvolledig of onjuist is. De beheerder van deze website tracht de getoonde informatie zo volledig mogelijk te houden. Eventuele wijzigingen aan de informatie kunnen te allen tijde worden doorgevoerd zonder voorafgaande kennisgeving.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, voortvloeiend uit of in enig opzicht verband houdend met het gebruik van onze site en/of informatie daarin, of met de tijdelijke onmogelijkheid om www.daanvanloenhout.nlĀ  te kunnen raadplegen. Daarnaast zijn wij niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect, die het gevolg is van gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.