Daan van Loenhout

Bonds Art to Philosophy

Wie is Daan van Loenhout?

Ik verbind kunst aan filosofie
Het vroege enthousiasme voor tekenen en schilderen is inmiddels via mijn liefde voor wijsheid (filosofie) overgenomen door een fascinatie voor het creëren van een kunstwerk dat alles waarin ik waarheid of waarde ervaar is samengepakt en daardoor een schatkamer kan worden voor belevenissen, betekenissen, sfeer, verhaal, abstractie, analyse, schoonheid, lelijkheid.

Hoe je aan energie voor het steeds weer maken van nieuwe kunstwerken komt: mijn eigen leven en het bestaan om mij heen waarnemen en analyseren biedt eerst verwondering, later ook vaak ontluistering: het proces laat dingen uit elkaar vallen, wetenschap en filosofie zijn voertuigen voor demystificatie, en -dat is het onverwacht positieve – voor een nieuwe voedingsbodem. Kunst laat je oefenen in het samenbrengen van elementen die door hun wisselwerkingen betoverende enigma’s kunnen opwekken. Het is daarom niet de inspiratie maar de inspanning, die energie geeft, vergelijkbaar met een sportprestatie, ongeacht competitie.

Beide, kunst en wetenschap heb ik nodig voor een juiste wisselwerking. Dat vice versa moment bewerkstelligt een gordiaanse knoop, die alleen al onontwarbaar is omdat oorzaak en gevolg er niet meer toe doen. Daar heb je het enigma. Een oplosbaar raadsel is voor mij geen raadsel.

Meer dan voldoende erkenning heb ik gekregen voor mijn werk als kunstenaar vooral in de periode dat ik nog portretten en muurschilderingen maakte. Weet wat het is om gewaardeerd te worden door wat ik maak. Ik verheug mij er nu in dat ik weer in mijn oorspronkelijke spoor terug ben van ontdekker van samenhangen die in een enigmatisch kunstwerk tot leven kunnen komen.

‘De’ kunstwereld is corrupt. Geld is een te belangrijke motivatie in de waardering voor beeldende kunst. Het verwondert niets dat er zoveel vervalsingen in omloop zijn en de musea daarover zwijgen.
Geld maakt veel mogelijk maar het grote publiek krijgt bij de bedragen die in de kunsthandel omgaan hetzelfde onprettige gevoel als bij de transacties in de wereld van de bankenwereld.
Er zitten ook voordelen aan de hoge financiële waardering van kunstwerken. Het beschermt ze tegen onachtzaamheid, soms zelfs tegen een enkele reis met de vuilniswagen.

Ik wil met bezoekers van mijn atelier terug naar de eenvoud van het ongedwongen uitwisselen van waarnemingen van en ideeën over wat er te zien is.
Ik verheug mij daarom over uw bezoek!

Benieuwd naar mijn nieuwsbrief? meldt je hier aan door je mailadres op te geven:
Nieuwsbrief/Daan van Loenhout

Ateliers Daan van Loenhout
Genteweg 1
1794 HK Oosterend
Geopend op afspraak
Bel 06-1919784 0f mail naar inf0@daanvanloenhout.nl


 
Het atelier is geopend op zondag van 11-17 uur en op afspraak: 06-19197840 of email info@daanvanloenhout.nl